top of page
Car Engine

Politica de Confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL DESTINATĂ UTILIZATORILOR MAGAZINULUI ONLINE WWW.NEXTYNEXCLUSIVE.COM

GENERALITĂȚI
NEXTYN EXCLUSIVE SRL  cunoaște importanța datelor dvs. și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai webshop-ului  www.nextynexclusive.com, clienți, potențiali clienți) în cadrul prezentei Politici de confidențialitate și securitate a prelucrării datelor cu caracter personal (Politica), aplicabilă pentru scopurile listate mai jos.

Această Politică are scopul de a vă oferi informații despre modul în care NEXTYN EXCLUSIVE SRL  colectează și procesează datele dvs. personale prin utilizarea acestui webshop, inclusiv orice date pe care le puteți furniza prin intermediul acestuia, atunci când vă logati, cumpărați un produs sau serviciu etc.

Acest webshop nu este destinat copiilor și nu colectăm cu bună știință date referitoare la copii.
Este important să citiți această Politică împreună cu orice altă notificare de confidențialitate sau o notificare de procesare corfectă pe care o putem furniza în anumite ocazii când colectăm sau preluăm date personale despre dvs., astfel încât să știți cum și de ce folosim datele dvs.
Aceasta Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării magazinului online nextynexclusive.com, inclusiv dispozitive de tip smartphone sau tabletă. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal, dar și în documentele Condițiile Generale, Politica de Confidențialitate din punct de vedere al informațiilor confidențiale, drepturi de autor etc.), vă rugăm să nu utilizați webshop-ul  nextynexclusive.com și să nu furnizați datele dumneavoastră către NEXTYN EXCLUSIVE SRL  

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, NEXTYN EXCLUSIVE SRL  administrează în condiții de siguranță, cu bună-credință și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră în contextul vizitării webshop-ului și/sau achiziționării produselor/serviciilor NEXTYN EXCLUSIVE SRL  

Prin continuarea utilizării magazinului online (webshop) nextynexclusive.com și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici sunteţi de acord cu aceasta și cu colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către NEXTYN EXCLUSIVE SRL  .

SCOPURILE PENTRU CARE COLECTĂM ȘI PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL 
 colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri: NEXTYN EXCLUSIVE SRL  

1. Activități comerciale de vânzări produse/servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de produse si servicii pe webshop, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică;
2. Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor 1. Administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de webshop-ul  nextynexclusive.com, desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de servicii și comportamentului consumatorului.
3. Activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe webshop-ul  nextynexclusive.com).
4. În scop probatoriu în legătură cu activitățile de mai sus și în scopul arhivării.

MARKETING
Putem folosi datele dvs. de identitate, datele de contact, date tehnice privitoare la utilizarea magazinului nostrum online de către dumneavoastră și profil pentru a forma o imagine asupra a ceea ce credem că ați dori sau că aveți nevoie sau ce vă poate interesa. Acesta este modul în care decidem ce produse, servicii și oferte pot fi relevante pentru dvs. (numim aceasta marketing). Veți primi comunicări de marketing de la noi dacă ați solicitat informații de la noi sau ați achiziționat bunuri sau servicii de la noi sau dacă ne-ați furnizat datele dvs. atunci când ați intrat într-un concurs sau v-ați înregistrat pentru o promoție și, în fiecare caz, nu ați renunțat primirea acestor informații de marketing.

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTĂM ȘI PROCESĂM
Datele personale sau informațiile personale înseamnă orice date sau informații despre o persoană pe baza cărora poate fi identificată persoana respectivă. Conceptul de date personale nu include datele din cuprinsul cărora identitatea a fost eliminată (date anonime).
1. Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de webhsop-ul  nextynexclusive.com: nume, prenume, adresa (domiciliul /reședința), adresa de e-mail, data și locul nașterii, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului (localizarea acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware utilizat), informații în legătură cu intervalul orar, precum și data la care a fost folosit webshop-ul;
2. Pentru activități comerciale de vânzări de produse/servicii cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe webshop, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică: nume, prenume, adresa (domiciliul /reședința), cod numeric personal, e-mail, data și locul nașterii, adrese de livrare.
3. Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor NEXTYN EXCLUSIVE SRL  , desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului: nume și prenume, data și locul nașterii, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliul /reședința).
4. NEXTYN EXCLUSIVE SRL  prelucrează date pentru conformarea cu cerințele legislației fiscale.
5. Pentru activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite de NEXTYN EXCLUSIVE SRL  , îmbunătățirea calității serviciilor: nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliul /reședința), alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienți.
6. În scop probatoriu în legătură cu activitățile de mai sus și în scopul arhivării: stocarea de date cu caracter personal pentru scopurile descrise mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare în acord cu dispozițiile legale.

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate,  NU vor fi colectate și prelucrate  în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea.

Nu colectăm nicio categorie specială de date personale despre dvs. (aceasta include detalii despre rasa sau etnia dvs., credințele religioase sau filosofice, viața sexuală, orientarea sexuală, opiniile politice, calitatea de membru al sindicatelor, informații despre sănătatea dumneavoastră și datele biometrice și genetice) . De asemenea, NU colectăm nicio informație despre condamnări penale și infracțiuni.

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca NEXTYN EXCLUSIVE SRL    să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea NEXTYN EXCLUSIVE SRL  de a va furniza respectivele servicii, informații, de a răspunde solicitărilor dumneavoastră sau de a realiza orice alte activități din cele listate mai sus.

MODURI ÎN CARE COLECTĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE
Utilizăm diferite metode pentru a colecta date ale și despre dvs., inclusiv prin:
Interacțiuni directe. Ne puteți da datele dvs. de identitate, de contact și de date financiare prin completarea formularelor disponibile pe webshop sau prin corespondența cu noi prin poștă, telefon, email sau altfel. Acestea includ date cu caracter personal pe care le furnizați atunci când  comandați produsele sau serviciile noastre;  completați un formular de feedback sau ne transmiteți feedback-ul dumneavoastră în vreun alt mod;
Tehnologii sau interacțiuni automatizate. Pe măsură ce interacționați cu magazinul nostru online, este posibil să colectăm automat date tehnice despre echipamentul dvs., acțiunile și modelele de navigare. Colectăm aceste date personale utilizând module cookie și alte tehnologii similare. Putem, de asemenea, să primim date tehnice despre dvs. dacă vizitați alte site-uri web care folosesc cookie-urile noastre. Vă rugăm să consultați politica noastră de cookie-uri de mai jos pentru mai multe detalii.

DURATA PRELUCRĂRII DATELOR
 NEXTYN EXCLUSIVE SRL  va păstra datele dvs. personale atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care le-am colectat, inclusiv în scopul satisfacerii oricăror cerințe legale, contabile sau de raportare.

Pentru a determina perioada de păstrare adecvată pentru datele cu caracter personal, avem în vedere valoarea, natura și sensibilitatea datelor personale, riscul potențial de vătămare cauzat de utilizarea neautorizată sau divulgarea datelor dvs. personale, scopurile pentru care procesăm datele dvs. personale și putem realiza aceste scopuri prin alte mijloace și cerințele legale aplicabile.

În anumite circumstanțe, putem anonimiza datele dvs. personale (astfel încât să nu mai poată fi asociate cu dvs.) în scopuri de cercetare sau statistice, caz în care putem folosi aceste informații pe o perioadă nelimitată, fără a vă anunța în prealabil.

CUI  DEZVĂLUIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
În vederea realizării unuia sau mai multora dintre scopurile menționate mai sus, NEXTYN EXCLUSIVE SRL  poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:
1. partenerilor contractuali ai NEXTYN EXCLUSIVE SRL  (cum este cazul companiilor cu care NEXTYN EXCLUSIVE SRL    se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare);
2. furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă NEXTYN EXCLUSIVE SRL    în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asigurători, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.
3. dumneavoastră ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dumneavoastră de acces.

Datele colectate și procesate de NEXTYN EXCLUSIVE SRL  nu se vând / transferă în orice alt mod către terți (alții decât cei menționați mai sus) și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor NEXTYN EXCLUSIVE SRL  

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Prin citirea prezentei Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:

  •          dreptul de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, conform legii;

  •          dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;

  •          dreptul de intervenție asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal;

  •          dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;

  •          dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea sau actualizarea în condițiile legii. În cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără necesitatea unei justificări;

  •          dreptul de a cere ștergerea datelor;
    dreptul de a cere transferul (portarea) datelor dumneavoastră;

  •          dreptul a vă retrage consimțământul (în cazul în care colectarea și procesarea se face pe baza consimțământului);

  •          dreptul de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materia protecției datelor cu caracter personal.

Va puteți exercita aceste drepturi și puteți să vă opuneți oricând și fără justificare prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin transmiterea către NEXTYN EXCLUSIVE SRL  (prin accesarea formularului de contact la adresa www. nextynexclusive.com /contact/ sau la adresa de poștă: județul Arad, Arad, str. Aurel Vlaicu,bl Z22,sc.B,ap 6, sau pe e-mail nextynexclusivesrl@gmail.com), a unei solicitări scrise, datată și semnată în acest sens. În acest caz, solicitarea dumneavoastră va fi înaintată către departamentul specializat al NEXTYN EXCLUSIVE SRL  (i.e. persoana responsabilă cu protecția datelor). În urma transmiterii solicitării dumneavoastră, este probabil să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost înregistrată, precum și orice alte informații necesare, după caz.

Încercăm să răspundem tuturor solicitărilor în decursul unei luni calendaristice. Ocazional, acest proces poate avea o durată mai lungă dacă solicitarea dvs. este deosebit de complexă sau dacă ați făcut mai multe solicitări. În acest caz, vă vom anunța și vă vom ține la curent.
Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a webshop-ului nostru prezenta Politică de confidențialitate și securitate a prelucrării datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătură cu orice actualizări ale acesteia.

SITE-URI TERȚE
Acest webshop poate include link-uri către site-uri, plug-in-uri și aplicații aparținând unor terțe părți. Dacă faceți clic pe acele linkuri sau dacă activați aceste conexiuni, este posibil ca terțe părți să colecteze sau să proceseze date despre dvs. Nu controlăm aceste site-uri terțe și nu suntem responsabili pentru declarațiile lor de confidențialitate. Când părăsiți webshop-ul nostru, vă încurajăm să citiți notificarea de confidențialitate al fiecărui site pe care îl vizitați.

COOKIE-URILE
Pentru a asigura buna funcționare a acestui webshop, uneori plasăm în computerul dumneavoastră mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Majoritatea site-urilor mari fac acest lucru.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum folosim cookie-urile?
O parte din paginile cuprinse în webshop-ul  nextynexclusive.com  utilizează cookie-urile pentru a reţine:
preferinţele dumneavoastră de afişare, cum ar fi contrastul, culoarea sau dimensiunea caracterelor;
dacă aţi răspuns la un sondaj pop-up privind utilitatea conţinutului (pentru a nu fi întrebat din nou);
dacă aţi acceptat (sau nu) utilizarea cookie-urilor pe webshop.
De asemenea, unele materiale (video) găzduite de webshop utilizează cookie-uri pentru a colecta statistici anonime privind modul în care aţi ajuns pe webshop şi materialele video pe care le-aţi vizualizat.

Activarea cookie-urilor nu este strict necesară pentru funcţionarea webshop-ului, dar vă poate îmbunătăţi experienţa de navigare. Puteţi şterge sau bloca cookie-urile însă, dacă faceţi acest lucru, s-ar putea ca anumite caracteristici ale webshop-ului să nu funcţioneze corespunzător.

Informaţiile asociate cookie-urilor nu sunt utilizate pentru a vă identifica personal. În plus, ţinem sub control datele referitoare la preferinţele dumneavoastră de navigare. Cookie-urile nu sunt folosite în alte scopuri decât cele descrise aici.

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi webshop-ul nextynexclusive.com . De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.
Puteţi accepta sau respinge cookie-urile de pe acest webshop, accesând linkul corespunzător: Accept cookie-urile / Refuz cookie-urile.

bottom of page